Mange feil i media om Tide Carrier.


Lasteskipet "Tide Carrier" som nær havnet i fjæresteinene på Jærkysten onsdag 22. februar gjennomførte en 12 timers vellykket prøvetur to dager før havariet.

Tide Carrier - havari
"Tide Carrier" for anker og med taubåtassistanse utenfor Sele. Bilde: Kystverket 

Med på prøveturen, som gikk fra Halsnøy i Hordaland til Skudefjorden sør for Karmøy, var det to loser hvis oppgave var å sjekke at alt utstyret fungerte som det skulle, og gi råd og vink til det nye mannskapet. Skipet ble også fulgt av slepebåt hele tiden i tilfelle noe uforutsett skulle skje.
Prøveseilasen gikk altså helt fint, og losene forlot skipet mandag 20. februar uten å rapportere om noe bekymringsfullt.
Losene hadde ingen plikt om å sjekke eventuelle feil og mangler påpekt av Sjøfartsdirektoratet.

Uka før dette hadde nemlig Sjøfartsdirektoratet funnet fem feil om bord,
ikke åtte som media tidligere har meldt om.
Da inspektørene gikk om bord i skipet igjen i Gismarvik sist fredag var to feil rettet opp,
mens to andre ikke var det. Den femte og siste feilen skal man sjekke i dag.

Media har også kommet med flere usanne "faktaopplysninger" om skipet,
blant annet om at det skulle til Asia for opphogging.
Nå vet man at det skulle til Dubai for oppgradering, og at rederiet Julia Shipping kjøpte det av Eide Marine
allerede i juli 2015.
Skipet ble imidlertid liggende i opplag ved Halsnøy fram til på nyåret i år da et mannskap på et 20-talls indere kom om bord. Disse har da brukt noen uker på å gjøre seg kjent med skipet.

Det er heller ikke tilfelle at skipet har fått trukket tilbake godkjennelsen slik media skrev sist uke.
Klassen hos GLDN er sagt opp av rederiet fordi man har byttet klasseselskap.

Tide Carrier utenfor Sele onsdag 22. februar.

I dag skal altså inspektørene om bord igjen for å sjekke om påpekte feil og mangler er utbedret.


                                                                               Kilde: NRK/Rogaland.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive innlegg til oss !