Tide Carrier skal i drift i Vest-Afrika.


Selskapet som nå har ansvaret for driften av "Tide Carrier", Nabeel Ship Management,
sier at skipet skal være i god stand før det forlater Norge.
"Denne hendelsen er en tragedie og vi tar den veldig alvorlig", sier driftleder Trace Carvalho til NRK.

Samtidig avviser han at skipet skal til Sørøst-Asia for opphogging men at det skal brukes i offshoreindustrien
i Vest-Afrika.

"Tide Carrier" under havariet 22. Februar.

Denne forklaringen har ikke Sigurd Enge i Bellona noen tro på, og har sendt bekymringsmelding til politiet i Rogaland, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Miljødirektoratet og Økokrim.

Som kjent har Sjøfartsdirektoratet utstedt en rekke pålegg som måtte fikses før skipet fikk forlate Norge.
Denne listen har NRK fått fra Sjøfartsdirektoretet:

1. Branndører som ikke fungerte- måtte utbedres før skipet la fra kai
  2. Manglende redningsøvelser - måtte gjennomføres før skipet la fra kai
3. For dårlig ventilasjon på grunn av skitt og støv - måtte utbedres før skipet la fra kai
4. Kommunikasjon mellom styregir og bro fungerte ikke - måtte utbedres før skipet la fra kai
5.Mangler ved fareskilt (flere på russisk, mens mannskapet i hovedsak fra indere) - måtte utbedres før skipet la fra kai
6. Mangler ved brannapparater, for eksempel brannslanger med lekkasjer - måtte utbedres før skipet la fra kai
7. Måtte ordne sertifikasjoner på kraner, skulle ikke brukes før dette var ordnet
8. Fartøyet måtte i tørrdokk og undersøkes i henhold til de aktuelle kravene i SOLAS-regelverket, altså det internasjonale sjøsikkerhetsregelverket.

Under dykkerundersøkelser tidligere denne uken ble det avdekket store skader i bunnen av skipet, noe som tyder på at det har hatt en eller flere grunnstøtinger i forbindelse med havariet utenfor Sele.
Området der skipet havarerte, like ved Feistein fyr, er fullt av grunner,
og skipet skal stikke ca. 9 meter dypt.

Sjøfartsdirektoratets inspektører på vei ombord i Tide Carrier

Skipet ligger fortsatt ved Gismarvik i Tysvær, og må nok også en tur i tørrdokk før det får lov å sette kursen sørover.


                                                                        

                                                                                                               Kilde: NRK/Rogaland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive innlegg til oss !