Aksjon mot vindmøller i Sandnes.


I dag var det en stor aksjon mot utbygging av flere vindmøller her i Sandnes, 
og faktisk også 22 andre steder i vårt langstrakte land.
Fra å være noe de fleste syntes var OK for bare få år siden så har nå disse svære vindmøllene
 blitt selve symbolet på rasering av den norske naturen.
Flere og flere synes nå at NÅ ER DET NOK som Hallgeir Langeland så treffende utbasunerte på scenen
 her i Sandnes i dag:

Hallgeir Langeland på Scenen i Sandnes.

Først litt fakta:

Da Høgjæren Vindpark ble åpnet i 2011 syntes nok de fleste, undertegnede inkludert, at dette var flotte greier.
Så og si "gratis" strøm fra vinden til å spe på vår vannkraft slik at vannet kunne spares i tilfelle tørre og kalde vintre. 
Men hvor lenge var Adam i Paradiset ?
Plutselig hørte vi at den ene nye vindparken etter den andre ble kjøpt opp av utenlandske selskaper,
alt fra gigaselskaper som Google og Facebook til byer som München og Zürich.
Faktisk er samtlige større vindparker her i landet som er bygget eller påbegynt de siste 5 åra eid av utlendinger, 
eller de har kjøpt hele strømproduksjonen for mangfoldige år framover.
Vindparker der vi, de norske skattebetalerne, har betalt 50 % av utbygningskostnadene på, 
og strøm som vi subsidierer via nettleia på vår egen strømregning.
Av prisen på den strømmen vi bruker her i landet betaler vi alle 4,4 øre pr. kWt i subsidier 
til strømmen disse vindparkene produserer. 
Ved et forbruk på 15000 kWt i året utgjør dette den nette sum av 660 kroner som går direkte til Google, Facebook, München eller Zürich, eller til noen av de andre omtrent 20 utenlandske eiere av norske vindparker.

Fra hver norsk husholdning. Hvert år !

Altså, i tillegg til at vindparkene raserer det ene fjellpartiet etter det andre her i landet med veier, skjæringer og fyllinger, så betaler vi også penger for å selge strømmen billig til utlandet.....
PS ! Vi har heller ikke bruk for den strømmen vindparkene produserer; vi har mer enn nok vannkraft !

Er det rart Hallgeir Langeland roper NÅ ER DET NOK ?


Vel, i dag var det ikke bare Hallgeir Langeland som ropte NÅ ER DET NOK, men et tusentall Rogalendinger som hadde funnet veien til Sandnes sentrum for denne markeringen i regi av Turistforeningen, Forum for natur og Friluftsliv og Naturvernforbundet.

Forum for Natur og Friluftsliv har laget denne glimrende oversikten over hva som virkelig skjer
 i våre nære fjellområder. 
En skremmende oversikt spør du meg.
Og det er det tydeligvis mange andre Rogalendinger som er enig i, 
tatt i betraktning oppslutningen til aksjonen her i Sandnes i dag.
Noen bilder og videoer herfra:

 God oppslutning om aksjonen i Sandnes.


Fra visualiseringen av vindmølle.

En video fra visualiseringen av en 190 meter høy vindmølle HER.

Protestmarsjen gjennom Sandnes sentrum starter HER.

Mer fra protestmarsjen HER.

En lokal grunneier uttrykker sin mening til Sandnes` ordfører Stanley Wirak.

Dette var altså fra en av til sammen 23 aksjoner mot videre rasering av den norske naturen i form av unødvendige vindparker der utlendingene stikker av med bukta og begge endene.
La oss håpe dette var begynnelsen på slutten for dem !

Og husk, det er kommunevalg i år.

GODT VALG !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive innlegg til oss !